สวนหินผางาม


ประวัติความเป็นมาสวนหินผางาม
(คุนหมิงเมืองไทย)
 
                ความเป็นมาของสวนหินผางาม  หรือคุนหมิงเมืองไทย  จุดเริ่มต้นไม่ได้อยู่ที่สวนหินผางาม  แต่แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่  น้ำตกเพียงดิน  เมื่อประมาณปี  พ.ศ.  2527 -  2534  นายวัฒนา  วงศ์ศิริ  อดีตเกษตรอำเภอภูกระดึง  ได้มาชื้อที่ดินทำไร่ อยู่ที่เขตหมู่บ้านผางาม  ได้มาเห็นน้ำตกเพียงดิน  มีความสวยงาม พอที่จะจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้  จึงได้ชักชวนเพื่อนๆ ซึ่งมีอาชีพต่างๆ  กันมาเที่ยวพักผ่อนและ รับประทานอาหารในวันหยุดราชการและชวนเพื่อนๆ  ที่มาไปดูน้ำตกเพียงดินและขอแสดงความคิดเห็นจากเพื่อนว่าน้ำตกเพียงดิน พอที่จะปรับปรุงให้กลายเป็นน้ำตกขนาดเล็ก ที่สวยและดึงดูดให้คนมาเที่ยวได้หรือไม่ เพราะธรรมชาติและอากาศดีมาก  จึงได้นำเรื่องนี้เข้าเรียนนายอำเภอ      ภูกระดึง  คือ  ท่านปริญญา  ปานทอง  และท่านได้เข้ามาดูเล็งเห็นว่ามีความเป็นไปได้  เมื่อมีการประชุมประจำเดือน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอ  ก็ได้นำเรื่องแหล่งท่องเที่ยวนี้เข้าปรึกษาหารือในที่ประชุมและได้นำผู้นำหมู่บ้าน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ตำบลปวนพุ และขอกำลังประชาชน  4  หมู่บ้าน  คือ  บ้านผางาม  บ้านสวนห้อม  บ้านผาฝ้าย  และบ้านผาหวาย  มาร่วมกันพัฒนา  ทางท่านเกษตรอำเภอก็ได้ให้เพื่อนช่วยประชาสัมพันธ์  โดยวิธีการต่าง  ทั้งวิทยุ   หนังสือพิมพ์ และอื่นๆ  จนทำให้มีคนเข้าเที่ยวชม ครั้งแรก ผู้ที่มาเที่ยวนั้นก็จะเป็นเจ้าหน้าที่  ข้าราชการ  ต่อมา  ประมาณปี  2538 - 2539  ได้มีกลุ่มบุคคลคณะหนึ่ง  นำโดย  นายสุนาย  ราชคำกรุง  ปลัดจังหวัดเลย  ผู้ใหญ่บ้านบ้านผางาม คือ  นายเสมียน  มุ่งลือ  กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย และราษฎร  ได้ขึ้นเขาเพื่อสำรวจว่าบนเข้านี้  พอที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้หรือไม่และมีที่จะเป็นช่องทางเดินขึ้นเที่ยวได้หรือเปล่า  เมื่อสำรวจแล้วเห็นว่ามีความเป็นไปได้  จึงนำผู้นำหมู่บ้าน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนช่วยกันปรับปรุงตรวจสอบตรงจุดนี้   โดยนำไม้เนื้อแข็งมาทำเป็นบันไดขึ้นแหล่งท่องเที่ยว  โดยทางราชการ   (อำเภอ)  ออกค่าใช้จ่ายวัสดุที่จำเป็นต้องใช้เงิน เช่น น๊อต  ตะปู  เป็นต้น  แล้วก็ได้มีการทำพิธีเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อปี  พ.ศ  2540  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย                  (นายพีระ  มานะทัด)  จึงมีชื่อว่าแหล่งท่องเที่ยวสวนหินผางาม  แต่มีคนถามว่าทำไมแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้จึงมีอีกชื่อว่า  “คุนหมิง”  ชื่อนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อปี พ.ศ. 2542  มีบุคคลคนหนึ่ง  นำโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  หัวหน้ากิ่งอำเภอหนองหิน  ประธานบริหารสภาตำบลปวนพุ  โดย  นายมงคล  บับภาเอก  รองประธาน  นายประดิษฐ์  อาจแก้ว  เลขาฯสภาตำบลปวนพุ  นายสุพรรณ  ธรรมรัง และอีกหลายคน  ไปดูงานที่  คุนหมิงเมืองจีน เมื่อกลับมาจากศึกษาดูงานที่ประเทศจีน  ก็ได้กลับมาเปรียบเทียบกันว่า  แหล่งท่องเที่ยวสวนหินผางามกับคุนหมิงเมืองจีน  มีลักษณะใกล้เคียงกันมากในส่วนของภูเขาหิน  แต่แหล่งท่องเที่ยวของเรามีธรรมชาติดีกว่า  ไม่ได้มีการต่อเติมเสริมแต่งมากมายหนัก  ดังนั้นก็ควรจะเรียกแหล่งท่องเที่ยวของเราว่า “คุนหมิงเมืองไทย” ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเราจึงเรียกกันว่า “สวนหินผางาม” หรือ “คุนหมิงเมืองไทย”  จนถึงปัจจุบัน
 

06/10/2017

1016

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
โทรศัพท์ 08-1872-0793  โทรสาร 042810207

เว็บไซต์ : http://www.namkham.go.th