เผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2560


เผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ  2560

31/01/2017

914

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
โทรศัพท์ 08-1872-0793  โทรสาร 042810207

เว็บไซต์ : http://www.namkham.go.th