แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561


แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561

เอกสารหน้า 1

เอกสารหน้า 2

เอกสารหน้า 3

12/10/2017

462

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
โทรศัพท์ 08-1872-0793  โทรสาร 042810207

เว็บไซต์ : http://www.namkham.go.th