ประกาศรีับสมัครเด็กเล็ก


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง ปีการศึกษา 2561  ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2561

16/10/2018

945

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
โทรศัพท์ 08-1872-0793  โทรสาร 042810207

เว็บไซต์ : http://www.namkham.go.th