เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562


เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

18/10/2018

696

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
โทรศัพท์ 08-1872-0793  โทรสาร 042810207

เว็บไซต์ : http://www.namkham.go.th