ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 คัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 คัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

11/01/2019

712

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
โทรศัพท์ 08-1872-0793  โทรสาร 042810207

เว็บไซต์ : http://www.namkham.go.th