ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 บ้านปากยาง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 บ้านปากยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.03 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28/01/2019

721

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
โทรศัพท์ 08-1872-0793  โทรสาร 042810207

เว็บไซต์ : http://www.namkham.go.th