องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
photo กิจกรรมเคารพธงชาติ 2 พค.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
photo ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
photo ประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 เมษายน 2565 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 08.30 น.ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อทบทวน,จัดทำแผนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ประเภทวิชาการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.น้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
photo ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
photo ประกาศเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
photo ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.น้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
photo ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา ฯ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศยื่นแบบชำระภาษีป้ายปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
1 - 20 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1 2 3


× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม