องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
photo กิจกรรมเคารพธงชาติ 13 มิ.ย.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
photo กิจกรรมเคารพธงชาติ 2 พค.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
photo ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 61
photo ประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 เมษายน 2565 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 08.30 น.ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file รายงานผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อทบทวน,จัดทำแผนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ประเภทวิชาการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.น้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
photo ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
1 - 20 (ทั้งหมด 50 รายการ) 1 2 3


× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม