messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมว่าด้วยข้อบังคับ หรือวินัยพนักงานส่วนตำบล,บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
ค่านิยมในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปี งบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมว่าด้วยข้อบังคับ หรือวินัยพนักงานส่วนตำบล,บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
ค่านิยมในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
ประกาศประมวลจริยธรรม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
กิจกรรมการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
ประกาศประมวลจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศนโยบายคุณธรรม (วัฒนธรรมองค์กร) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม