องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมว่าด้วยข้อบังคับ หรือวินัยพนักงานส่วนตำบล,บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ค่านิยมในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศประมวลจริยธรรม 2565
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo กิจกรรมการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo ประกาศนโยบายคุณธรรม (วัฒนธรรมองค์กร) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม