messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้นำชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชน[8 มกราคม 2567]
ประกาศนโยบาย No Goft Policy[25 ธันวาคม 2566]
การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนชุมชน[12 ธันวาคม 2566]
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2566[8 ธันวาคม 2566]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม[15 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรมรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อบต.น้ำแคม ประจำปี2566[12 เมษายน 2566]
6 เมษายน 2566 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ [7 เมษายน 2566]
31 มีนาคม 2566 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า[1 เมษายน 2566]
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนเพื่อระงับเหตุบุคคลวิกลจริตและผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2566 [22 มีนาคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมได้จัดงานทำบุญ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 [6 มกราคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 70 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม