องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
รายละเอียด : วันที่ 9 สิงหาคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 และพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม