ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านหาดเจริญ หมู่ 4 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 9 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง