ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดและกำแพงกันน้ำซอยอรุณสวัสดิ์ บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง