ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอย (แอสฟัสต์) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง