ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) เพื่อซ่อมแซมบริเวณรอบอาคารสำนักงานและถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบลน้ำแคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง