ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลยครุภัณฑ์ 416 061 053 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง