ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์สำนักงาน สำนักปลัด องค์การบิรหารส่วนตำบลน้ำแคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง