ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้านตลอดสาย หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน จุดที่ 1 วางท่อเมนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน ยาว 169.50 เมตร จุดที่ 2 วางท่อเมนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว บริเวณสี่แยกทางหลวงหมายเลข 2399 ยาว 228.00 เมรา รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง