messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
เรื่องขอปรับปรุงกฏบัตรการตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview6
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) grade
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.๓) ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง ไม่มีผู้สมัครเป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและข่นส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview43
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)จำนวน 1คัน grade
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)จำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวง ลย.ถ ๕๔๐๐ ถนนสายบ้านห้วยผุ ตำบลน้ำแคม ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง๖.๐๐ เมตร ยาว๒,๑๕๐.๐๐เมตรหนา๐.๐๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview53
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมห้องจัดประสบการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview54

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
O15ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างกรณีวงเงินไม่เกินห้าแสนบาท grade
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
014รายการจัดซื้อจัดจ้างประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview43
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview51

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
บันทึกข้อความ-รายงานผลการปฏิบัติงานปี 2563 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview742
ประกาศรายงานการติดตามผลการปฎิบัติงาน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview179

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม


× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม