องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
photo กิจกรรมเคารพธงชาติ 2 พค.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
photo ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม grade
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview19

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างวัดป่าศรีโสภณ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านห้วยผุก หมู่ที่ 2 อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 5 โครงการ grade
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านหาดเจริญ หมู่ที่ 4 อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 9 โครงการ grade
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านปากยาง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 10 โครงการ grade
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
photo แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file บันทึกข้อความ-รายงานผลการปฏิบัติงานปี 2563 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
description ประกาศรายงานการติดตามผลการปฎิบัติงาน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม