messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ ขันทะคีรี
นายกอบต.น้ำแคม
โทร : 063-9690253
ร.ต.เสียน มะโนศรี
รองนายก อบต.น้ำแคม
โทร : 089-8627197
นายธีรยุทธ ปัญญาอ้วน
รองนายก อบต.น้ำแคม
โทร : 097-3151387
นางสาวพรรณี สังฆวงค์
เลขานุการนายก อบต.น้ำแคม
โทร : 087-9555543

× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม