องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายศักดิ์ชัย ปัทถาพงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
โทร : 081-8735604
นางสาววารุณี ไชยเลิศ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 063-2356993
นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 098-6535718
นายพูลศักดิ์ สารวงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 097-3016609
นางรัศมี วรรณสาร
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 098-5840433


× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม