messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
account_box ฝ่ายนิติบัญญัติ
นายคำภู ศรีกระทุม
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
โทร : 0986189534
นายสุรชาติ ตัญญาภักดิ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
โทร : 0833432928
นายศักดิ์ชัย ปัทถาพงษ์
เลขานุการสภา อบต.น้ำแคม
โทร : 081-8735604
นางสาวบุรารัตน์ เศรษฐภักดี
สมาชิก สภา อบต.น้ำแคม หมู่ที่ 2
โทร : 0822949534
นางสาวอติพร แก้วคำพัน
สมาชิก อบต.น้ำแคม หมู่ที่ 3
โทร : 0951372683
นายจรัญ อารมณ์สวะ
สมาชิกสภา อบต.น้ำแคม หมู่ที่ 4
โทร : 0653025869
นายวินัย สุพรมอินทร์
สมาชิกสภา อบต.น้ำแคม หมู่ที่ 5
โทร : 0653025869

× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม