messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
นโยบายการตรวจสอบ น้ำแคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม