องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
insert_drive_file รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file การดำเนินการจัดการความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file แบบรายงานความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file แผนบริหารความเสี่ยง2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file บันทึกข้อความแจ้งแผนการบริหารจัดการความ2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file นโยบายความเสี่ยง2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file บันทึกแจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยง 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ปฏิทินบริหารความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม