องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder รายงานทางการเงิน
insert_drive_file รับจริง-รายจ่าย รายไตรมาส4 ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายรับจริง-รายจ่ายจริง งวดเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายงานรับจริง จ่ายจริง ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน 31 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file รายรับจริง-รายจ่ายจริง งวดเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file รายรับจริง-รายจ่าย รายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file รายงรานเงินสะสมงวดเดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file งบฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file แผนการเบิกจ่ายตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file งบฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม